Wat biedt Au Care aan zorginstellingen?

Door het nijpend tekort van goede zorgverleners bij zorginstellingen wordt steeds vaker een beroep gedaan op een zusteronderneming van Au Care; Au Care Medical Staffing.
Medical Staffing is in eerste instantie opgericht om zorgverleners op te leiden in de Nederlandse taal, zij werden vervolgens ingezet bij zorginstellingen. Inmiddels hebben we meer dan 200 zorgverleners en verpleegkundigen opgeleid. Velen hiervan zijn nog steeds met veel plezier in Nederland werkzaam. Daar waar extra handen nodig zijn om medewerkersplanningen sluitend te kunnen krijgen biedt Au Care uitkomst. Vanuit onze jarenlange ervaring kunnen we samen met u een traject uitwerken om een groep geselecteerde zorgverleners voor u op te leiden en in te zetten.

Denk hierbij aan:

Specifieke (Hongaarse) zorgverleners selecteren met de juiste achtergrond en ervaring. Deze groep gaat deelnemen aan de Nederlandse Taalopleiding.
Deze groep volgt de door u gekozen opleiding (2 maanden) en komt vervolgens naar Nederland om binnen uw organisatie de opleiding verder te vervolgen.

Na het afronden van de eerste fase van de opleiding worden de zorgverleners binnen uw organisatie ingezet om praktijkervaring in Nederland op te gaan doen.
De zorgverleners worden begeleid door een 'liaison verpleegkundige' (een Nederlands-Hongaarse verpleegkundige). Door te investeren in uw eigen medewerkers heeft u hier samen jarenlang plezier van...!

AANPAK

Vanuit een zusteronderneming van Au Care (AU CARE Medical Staffing) is het mogelijk om uitstekend opgeleide en vakbekwame zorgprofessionals op detacheringsbasis voor langere tijd in te zetten. Ook hier geldt maatwerk! Er zijn inmiddels 10-tallen zorgverleners al jaren werkzaam in Nederland bij diverse zorginstellingen. Samen met u als opdrachtgever selecteren wij de juiste zorgprofessionals en verzorgen een Taalopleiding (Nederlands) in onze eigen Taalschool.
Wij werken uitsluitend met Europese (voornamelijk Hongaarse) zorgprofessionals die beschikken over een uitstekende opleiding, kennis van de Nederlandse cultuur en taal, meerdere jaren relevante beroepservaring en een bovengemiddeld goede motivatie en werkhouding. In sommige situaties kunnen wij verzorgenden en verpleegkundigen zelfs laten doorstromen die al in Nederland werkzaam zijn (en al Nederlands spreken dus..)! Kortom, de samenwerking en niveau van output (taalkennis) is maatwerk waarover concreet met u afspraken gemaakt kunnen worden.
Wij beschikken over een eigen ‘taalschool’ te Hongarije (nabij het Balatonmeer – Siofok). Met name zorg gerelateerd taalonderwijs en cultuureducatie krijgen daardoor bij ons speciale aandacht in de (verplichte) opleiding aan de AU CARE 'Academie voor Nederlands in de Zorg'. Na het behalen van de eindtoets zijn onze zorgverleners met voldoende Nederlandse taal-en cultuurkennis in staat direct een productieve bijdrage te leveren aan de zorgorganisatie waarvoor zij werken. In de praktijk maken ze zich in een korte introductie periode de finesses van hun specifieke werkplek eigen en worden daarbij verder door AU CARE begeleid

VISIE
Met onze achtergrond in de zorg weten we dat het gebrek aan zorgprofessionals (tekort weer sterk groeiend in 2017) voor zieken en zwakkeren grote persoonlijke (zorg)problemen betekenen. Deze problemen zijn dermate omvangrijk dat creatieve oplossingen noodzakelijk zijn.
Met de eenwording van Europa, en inmiddels de acceptatie van buitenlandse zorgverleners, ontstaan nieuwe mogelijkheden.
Voor het dichten van de groeiende kloof tussen vraag naar zorg en beschikbare capaciteit zijn meerdere oplossingen noodzakelijk.

MISSIE
Au Care wil onconventionele oplossingen faciliteren die de zorgcapaciteit van zorgorganisaties versterkt of vergroot.
AU Care biedt daarvoor flexibele personele zorgcapaciteit zowel ad hoc en op korte termijn als geplande lange termijn invullingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eigentijdse arrangementen. Au Care levert ook met organisatorische veranderingen en nieuwe concepten een bijdrage aan het verhogen van de toegevoegde waarde van de bestaande personeelsbezetting

ACHTERGROND
Medical Staffing is een onderdeel van Au Care Dienstverlening BV, een professioneel bureau op het gebied van “flexibele capaciteitsoplossingen voor de zorg” . Wij hebben vele jaren ervaring in de zorg, zowel op beleidsmatig gebied alsook in de uitvoering, variërend van ziekenhuizen, verpleeghuizen tot thuiszorg.
Vanuit eigen ervaring kennen we de uitdagingen en de processen bij onze opdrachtgevers en doen we ons uiterste best daar zo goed mogelijk aan bij te dragen.
Naar aanleiding van diverse verzoeken om langdurige personele zorgcapaciteit zijn we overgegaan tot de vorming van Medical Staffing: het werven, selecteren, voorbereiden, opleiden, huisvesten en detacheren van Europese zorgprofessionals ten behoeve van Nederlandse zorgorganisaties.

WAAROM DETACHEREN?
- Zoekt u voor langere tijd zorgprofessionals vanwege langdurige drukte, uitbreiding van activiteiten of capaciteit?
- Zijn uw lang openstaande vacatures niet kosteneffectief in te vullen? Dan is detachering via AU CARE Medical Staffing een perfecte oplossing voor u!
- Via detacheren beschikt u over betaalbare additionele capaciteit zonder direct vaste contracten aan te moeten gaan. Flexibiliteit voor langere tijd dus. Zo beschikt U permanent over een gekwalificeerde zorgprofessional zonder de lange termijn risico's.
- Detacheren combineert de voordelen van langere tijd beschikbaarheid met flexibiliteit tegen verrassend betaalbare tarieven.

UNIEKE DUOZORG
Vanuit ons ‘inwonend’ concept hebben wij de zogenaamde ‘DUOzorg’ ontwikkeld. Dit houdt in dat de medewerkers 2 weken aaneengesloten werken en vervolgens 2 weken weer naar huis gaan.
Een uniek concept dat zijn flexibiliteit, continuïteit en betrouwbaarheid al uitgebreid bewezen heeft. De medewerkers werken dan samen met hun “DUO collega’s’ dus om en om en zodoende beschikt u over een continubezetting.
Wij lichten u de verdere mogelijkheden graag toe in een oriënterend gesprek.

OPDRACHTGEVERS
- Wij werken voor diverse zorgorganisaties: voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, woon-zorgcombinaties, organisaties voor gehandicaptenzorg en ook de thuiszorg.
- Op basis van uw specificaties zoeken wij de geschikte kandidaten.
- Wij richten ons uitsluitend op de werving van gekwalificeerde Europese zorgverleners, die na een voltooide opleiding aan onze eigen taalacademie (gericht op werken in de zorg) bij u geplaatst worden.
- De zorgverleners worden allereerst gescreend op erkende diploma’s en persoonlijke kenmerken zoals ervaring, kwaliteit, referenties, verklaring omtrent gedrag, aanpassingsvermogen en motivatie.
- Wij werken met gekwalificeerde zorgprofessionals die op zoek zijn naar een uitdagende baan met afwisseling en tegelijkertijd de mogelijkheid om gedurende een langere periode te presteren in dezelfde werkomgeving.
- De volgende disciplines zijn mogelijk als het om plaatsing gaat: Verzorgenden IG, Verpleegkundigen, Gespecialiseerde Verpleegkundigen, OK-assistenten, Artsen.

TAAL en CULTUUR ACADEMIE
AU CARE Medical Staffing werkt met haar eigen Taal en Cultuur programma; afgestemd op professionals in de zorg. De Au Care 'Academie voor Nederlands in de Zorg' is opgericht om Europese zorgprofessionals in staat te stellen vanaf hun eerste werkdag in Nederland te kunnen communiceren en een soepele introductie mogelijk te maken. Wij zijn van mening dat het voldoende beheersen van de Nederlandse taal en cultuur van cruciaal belang is voor kwalitatief goed uitvoeren van een functie in de zorg.
Met deskundigen is een curriculum opgezet, specifiek gericht op zorgverleners. Voor de taal educatieve aspecten wordt gebruik gemaakt van de 'Delftse methode'. Deze methode is door de Universiteit van Delft ontwikkeld, speciaal voor hoger opgeleide buitenlanders die in korte tijd Nederlands willen leren. Er wordt gebruik gemaakt van een afwisselend lesprogramma en combinaties van traditionele lesmethoden en online-learning. Conversatielessen en klassikaal onderwijs worden gecombineerd met zelfstandig werken met werk- en oefenboeken. In de methode worden de meest frequent voorkomende woorden en zinnen geoefend met de nadruk op goede toepassing in de praktijk op basis van uitgebreide grammaticale uitleg. Het is een zeer intensieve opleiding (6 dagen per week en minimaal 8 uur per dag!).
Gedurende de opleiding wordt bijzondere aandacht besteed aan functie gerelateerde woorden en termen, rapportage, zorgplannen en zorgdossiers. Nederlandstalige vakbladen, tijdschriften en televisieseries verschaffen ook inzicht in culturele wetenswaardigheden en zorgen tevens voor afwisseling. De basisopleiding aan de Academie duurt 8 weken, met tussentijdse toetsen en wordt afgesloten met een eindtoets. Het minimaal te behalen niveau is A2 volgens het Europees referentiekader.
Niveau A2 - Basisgebruiker Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (b.v. informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in eenvoudige termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven.

Het doel van de Academie is het realiseren van een voldoende startkwalificatie. Na het behalen van de startkwalificatie is de zorgprofessional gereed om in Nederland te starten. Wij adviseren een introductieperiode van 8 weken (tegen gereduceerd tarief) waarbij de zorgprofessional nog niet volledig op het eigen niveau dient te presteren. In deze periode wordt de zorgprofessional buiten werktijd nog individueel taalkundig begeleid om zo spoedig mogelijk volledig zelfstandig te kunnen functioneren. Binnen deze periode neemt de zorgorganisatie het definitieve besluit voor contractering gedurende een langere periode.

ONS BUREAU
AU CARE Medical Staffing is een divisie van Au Care, professioneel dienstverlener voor de zorg. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het plaatsen van de ‘inwonende zorgverlener’, een nieuw concept dat eveneens naadloos aansluit bij het opleiden van verzorgden. Bij ons ‘inwonend concept’ wonen onze zorgverleners in bij de opdrachtgevers / hulpbehoevenden volgens het ‘twee weken op en twee weken af principe’. De afgelopen 3 jaar hebben wij dit concept zeer succesvol uitgerold. Door ons uitgebreide netwerk hebben wij verder een breed werkterrein met vele mogelijkheden.

Ons bureau kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak, alles gericht op een goed resultaat voor opdrachtgevers en professionals.
Indien u prijs stelt op nadere informatie in een oriënterend gesprek, dan maken wij graag een afspraak voor een kennismakingsbezoek

 

Klant aan het woord

10 jaar geleden kreeg ik de diagnose MS. Omdat hulp van de thuiszorg alleen onvoldoende werd. ben ik in zee gegaan met Au Care. Hierdoor kon ik gelukkig thuis blijven wonen.

J. Visserman, MS patiënt