Veel gestelde vragen

Belangrijke informatie

Bij wie is de zorgverlener in dienst en wie betaalt de zorgverlener?
De zorgverlener is meestal in (vaste) dienst bij Au Care en heeft dus gewoon een Nederlandse arbeidsovereenkomst. Alle premies, belastingen, pensioen en overige afdrachten wordt dus volledig door Au Care betaald. De zorgverlener wordt ingezet via de hiervoor bedoelde standaard SVB overeenkomsten zodat alles via de SVB afgewikkeld wordt en u hier geen of weinig omkijken naar heeft (de SVB beheert uw budget en betaald de zorgverleners uit).
Wat kost een inwonende zorgverlener ongeveer?
Afhankelijk van uw wensen en de benodigde inzet variëren de maandelijkse kosten vanaf € 3.250 op maandbasis (SOLOzorg) tot €5.650,- (DUOzorg). In de regel zijn de kosten (en aantal uren) prima af te stemmen op uw PGB. Dit is maatwerk en kan in een persoonlijk gesprek nader bekeken worden. Meer informatie op onze pagina: Tarieven.
Hoe zit het met het PGB?
Afhankelijk van de hoogte van uw PGB en de gekozen oplossing zijn de kosten geheel tot gedeeltelijk te betalen vanuit uw PGB. De hoogte van uw PGB wordt afgestemd op de mate van uw hulpbehoevendheid (indiceren). Dit laatste gebeurd door daartoe bevoegde instanties of verpleegkundigen. Au Care indiceert niet.
Zijn de kosten aftrekbaar?
De overheid heeft de aftrekbaarheid van ziektekosten helaas drastisch beperkt. Dit geldt voor zowel verzorgingshuizen, particuliere (thuis) zorg als inwonende zorgverlening.
Is er een Wtza vergunning afgegeven?
Ja. Au Care Dienstverlening bv heeft een Wtza toekenning. Hierdoor zijn we onder andere ook verplicht een Raad van Toezicht te hebben.

Werkwijze

Wanneer heeft de inwonende zorgverlener vrije tijd?
U maakt zelf de afspraken met de zorgverleners. De zorgverleners werken in principe de normale uren per dag. Inwonende zorgverleners hebben twee dagen per week vrij (SOLOzorg) en vrije dagen net zoals andere Nederlandse zorgverleners.

Indien opdrachtgevers permanent (7 dagen per week) willen beschikken over een zorgverlener dan is er de optie van een DUOzorg. In die gevallen zijn er -minimaal- twee vaste zorgverleners die elkaar afwisselen. Één van hen is altijd aanwezig zodat er geen enkele dag zonder zorgverlener is. Dat biedt continuïteit.
Wat gebeurt er als de zorgverlener ziek wordt of op vakantie gaat?
Een inwonende zorgverlener die bij u in dienst is en ziek wordt? Au Care kan in overleg met de zorgverlener(s) op korte termijn voor een passende invaller zorgen. U heeft recht op een vervangende kracht (zonder meerkosten).

Bij vakanties (altijd in overleg) kunnen we een andere (tijdelijke) inwonende zorgverlener aanbieden.
Hoe lang kan het duren tot ik hulp krijg?
Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van zorgverleners. Ook kunnen zorgverleners beschikbaar komen wanneer een opdracht afloopt. Op onze website geven we weer welke zorgverleners per wanneer beschikbaar zijn. Voor de meest recente informatie kunt u ons uiteraard bellen of mailen.

Voorwaarde is wel dat uw PGB is toegekend voordat de zorgverlener kan starten.
Hoe lang blijft een inwonende zorgverlener?
U kunt beschikken over een inwonende zorgverlener zo lang u en de zorgverlener dat willen. In het algemeen vanaf meerdere maanden tot en met meerdere jaren.
Welke kwaliteit kunnen buitenlandse zorgverleners bieden?
De door Au Care geselecteerde zorgverleners zijn goed gemotiveerd, betrokken en flexibel. Het zijn toegewijde mensen met ‘hart’ voor zorg. De ‘zorgtechnische’ kwaliteiten zijn van hetzelfde niveau als vergelijkbare Nederlandse zorgprofessionals. En we zorgen er voor dat zij beschikken over een basisniveau Nederlands of andere taal voordat zij bij u aan het werk gaan.

Au Care bemiddelt standaard zorgverleners tot op het niveau van ‘helpende zorg en welzijn’ en dan mogen er geen zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ (medische verrichtingen) door een zorgverlener worden toegepast. Heeft u wel deze specifieke zorgvraag dan moet er een BIG geregistreerde verpleegkundige worden ingezet.
Worden er ook medische handelingen verricht?
In principe niet. Dat hangt namelijk sterk af van de situatie en van de competenties van de betrokken zorgverlener. Een zorgverlener moet bevoegd en bekwaam (en BIG geregistreerd) zijn om zogenaamde voorbehouden handelingen uit te voeren.

Indien voorbehouden handelingen vereist zijn dan wordt veelal samengewerkt met de reguliere (en lokale) thuiszorg of een aanvullende gespecialiseerde hulp die de specialistische (voorbehouden) handelingen mag verrichten. Zodoende werkt iedereen efficiënt en binnen zijn of haar eigen vakgebied en expertise.

Indien nodig, en afhankelijk van de opleiding / achtergrond, kunnen wij een BIG registratie voor de zorgverleners begeleiden. Tot het zover is kunnen ze wel bij u werken maar geen verpleegkundige handelingen uitvoeren. Na registratie in het Nederlandse BIG register is dat geen probleem.
Wat gebeurt er met de zorgverlener als ik opgenomen word of kom te overlijden?
De overeenkomst met uw zorgverlener eindigt bij permanente opname in een intramurale instelling voor gezondheidszorg of bij overlijden van de opdrachtgever. Er geldt een opzegtermijn naar de zorgverlener van één maand.

Selectie van zorgverleners

Hoe werkt het tot stand komen van een match?
Bij iedere aanvraag die we ontvangen voor een inwonende zorgverlener proberen we zoveel mogelijk relevante informatie over de aanvrager, diens ziektebeeld en prognose, de interesses, gezins- en woonsituatie, de benodigde vaardigheden, de eisen en verwachtingen te verzamelen. Onderdeel van dit traject is een huisbezoek en een gesprek. Op basis van beschikbaarheid van zorgverleners en de kennis die we hebben over aanvrager en zorgverlener proberen we vervolgens een zo goed mogelijke match te maken. Meestal presenteren we een eerste en tweede keuze.

U kunt vervolgens de afspraken met de zorgverlener(s) zelf verder maken.
Hoe ziet de selectieprocedure er uit?
De meeste van onze zorgverleners hebben de taal- en cultuurschool doorlopen. De taal- en cultuurschool is behalve voor het leren van de Nederlandse taal en cultuur ook bedoeld om de kandidaat-zorgverleners beter te leren kennen. Die verlengde selectie is in onze ogen dan ook erg zinvol. Daarnaast heeft Au Care zorgcoöperatie een grote poule van leden en beschikbare zorgverleners opgebouwd in de afgelopen jaren. Zorgverleners die bekend zijn dus. Wij brengen deze zorgverleners graag met u in contact zodat u samen kunt kijken of er een ‘match’ is. Dat blijft maatwerk en mensenwerk!
Welke selectiecriteria worden gehanteerd?
  • afgeronde relevante beroepsopleiding / cursussen en/of relevante ervaring in de zorg;
  • verklaring van geen bezwaar voor werken in de zorg;
  • voldoende werkervaring in de zorg;
  • enige beheersing van een vreemde taal of goede cijfers middelbare school/beroepsopleiding en indien nodig een voldoende score op een af te leggen leerbaarheidstoets;
  • gezondheidsverklaring;
  • helft van de kandidaten dient over een rijbewijs te beschikken;
  • gezinssituatie en ambitie van de kandidaat dient langer durende plaatsing mogelijk te maken (bijvoorbeeld geen moeders van jonge kinderen);
  • interesse en motivatie;
  • persoonlijkheid (contactvaardig, zelfstandigheid, stabiliteit, aanpassingsvermogen);
  • representativiteit (verzorgd);
Wat gebeurt er wanneer er toch geen ‘klik’ is tussen zorgvrager en zorgverlener?
Er geldt een proefperiode van een maand. Indien het niet ‘klikt’ kan de opdrachtgever besluiten een andere zorgverlener aan te vragen. Indien het initiatief en het besluit tot een vroegtijdig einde door de opdrachtgever wordt genomen vergoedt de opdrachtgever dan aan de vertrekkende zorgverlener een retourvliegticket ter compensatie van de kosten (€ 150 tot € 250 afhankelijk van tijdstip). Au Care kijkt dan in overleg met de beschikbare zorgverleners, zonder meerkosten, naar de inzet van een andere competente zorgverlener.