Au Care

Au Care opereert onder de Naam Au Care Dienstverlening BV (ACD bv). Via Au Care haalt u een ervaren inwonende zorgverlener in huis. Veel van onze zorgverleners zijn al jaren in dienst van Au Care. Zij komen voornamelijk uit Hongarije en soms uit andere EU landen. De zorgverleners kunnen – vanaf een aantal maanden – bij u thuis zorg verlenen wanneer u dat nodig heeft of wenst. U kunt zelf de zorg afstemmen met uw zorgverlener op úw behoefte, maatwerk!

Wat ons uniek maakt is dat wij een 100% Nederlandse organisatie zijn mét een Wtza vergunning en investeren in onze mensen. Onze medewerkers zijn dus gewoon bij Au Care in dienst.

Zoekt u een Nederlands (Duits en/of Engels) sprekende en inwonende zorgverlener? Uw eigen zorgverlener die niet steeds wisselt en dus niet telkens een ‘ander gezicht’? Dan hebben wij de oplossing voor u! Een inwonende, ervaren en betrokken zorgverlener. Au Care bemiddelt in standaard hulp tot op het niveau van ‘helpende zorg en welzijn’ en dan mogen er geen zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ (medische verrichtingen) door een zorgverlener worden toegepast. Heeft u wel deze specifieke zorgvraag dan moet er een BIG geregistreerde verpleegkundige worden ingezet. Sinds 2011 hebben we een grote pool van professionele zorgverleners opgebouwd.

Au Care voor zorg in huis.

Weten hoe wij werken?

In 2,5 minuut laten wij u graag zien wat we doen en hoe we dat doen.

Au Care

heeft in 10 jaar tijd al honderden zorgverleners bemiddeld bij cliënten met alle mogelijke zorgvragen

Au Care

is een 100% Nederlandse organisatie en biedt de zorgverleners een complete arbeidsvoorwaardenpakket

Au Care

staat voor echte ouderwetse warme zorg

Au Care

heeft een Wtza vergunning

Au Care

zorgt voor de beste match tussen (zorg)behoeften en beschikbare zorgverleners

Au Care

heeft een taalschool in Hongarije om Nederlands en Nederlandse cultuur te leren

Au Care

levert dienstverlening die betaald kan worden uit een PGB

Au Care

begeleidt bij alle administratieve procedures (SVB en zorgkantoor)

Selectie van inwonende zorgverleners

Na de eerste selectie krijgen onze inwonende zorgverleners les in onze eigen taalschool. Ons selectieproces gaat ook door na toelating van een kandidaat tot de taal- en cultuurschool. De medewerkers die slagen voor eindtoets hebben voldoende basiskennis van de Nederlandse taal en cultuur om een goede start maken. Uiteraard spreken zij dan nog geen vloeiend Nederlands. Na het behalen van het introductieprogramma op onze taalschool wordt eenvoudige communicatie echter wel zoveel gemakkelijker. Vervolgens wordt er na een uitgebreid intakegesprek gekeken naar uw (zorg)behoeften en welke zorgverlener(s) daar het beste bij past. Bij een goede match wordt de zorgverlener via het SVB (Sociale Verzekeringsbank) als zelfstandige ingezet. Op de pagina zorgverleners geven wij een overzicht van verschillende inwonende zorgverleners die nu of binnenkort beschikbaar zijn.

Contactpersonen

Voorafgaand aan maar ook tijdens de zorgverlening zijn Maurice Knoop (algemeen contactpersoon), Adelina Katona (zorgcoördinator / office), Nikolett Urban (recruiter), Joris Ronken (administratie) en Bill Wind (directeur) uw contactpersonen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden van inwonende zorgverleners te bespreken. Via ons algemeen nummer 030-8201123 zijn wij eventueel ook buiten kantooruren te bereiken, 24 uur per dag.

De Geschillencommissie Zorg

Alle zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Dat staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz bedoelt met geschilleninstantie een geschillencommissie, die door de minister van VWS is erkend en die onafhankelijke, bindende uitspraken kan doen. Om aan genoemde wet- en regelgeving te voldoen heeft Au Care zich aangesloten bij onderstaande geschillencommissie: De Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC), dit is een erkende koepel van geschillencommissies in Nederland. www.degeschillencommissie.nl

Raad van Commissarissen (RvC)

Vanuit de Wtza erkenning heeft ook Au Care (ACD bv) een RvC verplichting. De interne toezichthouder (RvC) houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en de algemene gang van zaken en staat de leiding van de instelling met raad ter zijde. Het is van belang dat de interne toezichthouder zijn taak op kritische en onafhankelijke wijze uitvoert. In de wet worden nadere regels gesteld om de positie van het onafhankelijke interne toezicht te versterken, bijvoorbeeld door de informatieverplichting van de dagelijkse of algemene leiding aan de interne toezichthouder expliciet vast te leggen. Onze Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden: Andrea Dielis - van Houts, Johan Habraken en Jeroen van Lierop (voorzitter).

Ons team

De Klant

1 + 1 = 3


Goede zorg valt of staat met een naadloze samenwerking tussen de zorgverlener/Au Care en de klant.
 

Klant aan het woord

Mijn moeder is weer weer happy. En dat ben ik ook. Alle lof voor onze Hongaarse meiden!
Mevrouw Joosten, Kerkrade