Au Care de Zorgcoöperatie

Vanuit Au Care Coöperatie (Au Care) bemiddelen wij in ervaren inwonende zorgverleners. Zij komen voornamelijk uit Hongarije en soms uit andere EU landen. De zorgverleners kunnen – vanaf een aantal maanden – bij u thuis zorg verlenen wanneer u dat nodig heeft of wenst. U kunt zelf de zorg afstemmen met uw zorgverlener op úw behoefte, maatwerk!

Wat ons uniek maakt is dat wij investeren in onze mensen. Wij leren ze namelijk Nederlands en de Nederlandse cultuur voordat ze naar Nederland komen. Zoekt u een Nederlands sprekende en inwonende zorgverlener? Uw eigen zorgverlener die vrijwel permanent aanwezig is? En niet telkens een ‘ander gezicht’? Dan hebben wij de oplossing voor u! Een inwonende, ervaren en betrokken zorgverlener. Au Care Zorgcoöperatie bemiddelt in standaard hulp tot op het niveau van ‘helpende zorg en welzijn’ en dan mogen er geen zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ (medische verrichtingen) door een zorgverlener worden toegepast. Heeft u wel deze specifieke zorgvraag dan moet er een BIG geregistreerde verpleegkundige worden ingezet. Sinds 2011 hebben we een grote pool van professionele zorgverleners (leden) opgebouwd.

Au Care voor zorg in huis.

Weten hoe wij werken?

In 2,5 minuut laten wij u graag zien wat we doen en hoe we dat doen.

Au Care

heeft in 8 jaar tijd al honderden zorgverleners met succes bemiddeld

Au Care

heeft verzorgenden tot en met gespecialiseerde verpleegkundigen beschikbaar

Au Care

staat voor echte ouderwetse warme zorg

Au Care

selecteert nieuwe zorgverleners persoonlijk

Au Care

zorgt voor de beste match tussen (zorg)behoeften en beschikbare zorgverleners

Au Care

heeft een taalschool in Hongarije om Nederlands en Nederlandse cultuur te leren

Au Care

levert dienstverlening die betaald kan worden uit een PGB

Au Care

begeleidt bij alle administratieve procedures (SVB en zorgkantoor)

Selectie van inwonende zorgverleners

Na de eerste selectie krijgen onze inwonende zorgverleners les in onze eigen taalschool. Ons selectieproces gaat ook door na toelating van een kandidaat tot de taal- en cultuurschool. De medewerkers die slagen voor eindtoets hebben voldoende basiskennis van de Nederlandse taal en cultuur om een goede start maken. Uiteraard spreken zij dan nog geen vloeiend Nederlands. Na het behalen van het introductieprogramma op onze taalschool wordt eenvoudige communicatie echter wel zoveel gemakkelijker. Vervolgens wordt er na een uitgebreid intakegesprek gekeken naar uw (zorg)behoeften en welke zorgverlener(s) daar het beste bij past. Bij een goede match wordt de zorgverlener via het SVB (Sociale Verzekeringsbank) als zelfstandige ingezet. Op de pagina zorgverleners geven wij een overzicht van verschillende inwonende zorgverleners die nu of binnenkort beschikbaar zijn.

Contactpersonen

Voorafgaand aan maar ook tijdens de zorgverlening zijn Maurice Knoop (algemeen contactpersoon), Adelina Katona (zorgcoördinator / office), Nikolett Urban (recruiter), Joris Ronken (administratie) en Bill Wind (directeur) uw contactpersonen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden van inwonende zorgverleners te bespreken. Via ons algemeen nummer 030-8201123 zijn wij eventueel ook buiten kantooruren te bereiken, 24 uur per dag.

De Geschillencommissie Zorg

Alle zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Dat staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz bedoelt met geschilleninstantie een geschillencommissie, die door de minister van VWS is erkend en die onafhankelijke, bindende uitspraken kan doen. Om aan genoemde wet- en regelgeving te voldoen heeft Au Care Zorgcoöperatie heeft zich aangesloten bij onderstaande geschillencommissie: De Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC), dit is een erkende koepel van geschillencommissies in Nederland. www.degeschillencommissie.nl

Ons team

Maurice Knoop

manager zorg


Voor klanten op zo kort mogelijke termijn de juiste zorgverlener(s) leveren dat geeft mij energie.

Adelina Katona

zorgcoordinator / office


Omdat ik Hongaars en Nederlands spreek, communiceer ik gemakkelijk met zorgverleners.

Nikolett Urban

recruiter


Leuk om te zien als kandidaten hun juiste opdrachtgever gevonden hebben.

Bill Wind

directeur


Ik zeg wel eens als ik betaald zou worden in dankbaarheid, was ik nu schathemeltje rijk.

De Klant

1 + 1 = 3


Goede zorg valt of staat met een naadloze samenwerking tussen de zorgverlener/Au Care coöperatie en de klant.
 

Klant aan het woord

Mijn moeder is weer weer happy. En dat ben ik ook. Alle lof voor onze Hongaarse meiden!
Mevrouw Joosten, Kerkrade