Zorg inkopen in Spanje (PGB zorg in het buitenland)

Mogen we even voorstellen… Onze Raad van Commissarissen (RvC)
augustus 8, 2022
De Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)….. Zorg dat uw zorgleverancier ook hier aan voldoet…!
april 7, 2023

Wilt u op vakantie of voor langere tijd in het buitenland verblijven en koopt u zorg in via uw PGB…? Dat kan!

Verblijft u in het buitenland dan kan dit zeker invloed hebben op uw vergoedingen vanuit het PGB en is een en ander aan voorwaarden gebonden. Zeker als u lokaal in het buitenland uw zorg inkoopt. Als u langer dan 6 weken naar het buitenland gaat moet u dat melden.

Indien uw zorgverleners echter gewoon onder de Nederlandse belasting wetgeving vallen dan kunt u gewoon uw zorgverleners meenemen naar het buitenland.

Dat biedt veel extra mogelijkheden…! De zorgverleners die bij Au Care werkzaam zijn hebben immers gewoon een Nederlandse arbeidsovereenkomst en gaan dus graag met u mee naar het buitenland (EU), al dan niet voor langere tijd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden… Neem gerust contact met ons op..!

 

Onderstaand geven we u een overzicht m.b.t. de mogelijkheden van het PGB in het buitenland van het Zorgkantoor Zilveren Kruis PGB in het buitenland – Zilveren Kruis Zorgkantoor :

Persoonsgebonden budget (pgb) in het buitenland
U kunt uw pgb in het buitenland gebruiken, bijvoorbeeld om tijdens uw vakantie zorg in te kopen bij een zorgverlener.
Lees meer over op vakantie met pgb
Neem altijd contact op als u langer dan 6 weken gaat
Gaat u langer dan 6 weken naar het buitenland? Geef dit dan altijd aan ons door. Gebruik hiervoor het Wijzigingsformulier pgb (pdf). Schrijf daarin hoe lang u naar het buitenland gaat, naar welk land en hoe u uw zorg wilt inkopen in het buitenland.
Hoe lang mag ik zorg inkopen in het buitenland?
 • Gaat u naar een land buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan mag u maximaal 13 weken zorg inkopen in het buitenland.
 • Gaat u naar een land in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan kunt u maximaal 1 jaar Wlz-zorg in het buitenland krijgen.
Als u permanent in het buitenland gaat wonen, wordt uw pgb stopgezet.
Mag ik een zorgverlener meenemen vanuit Nederland?
U kunt ook uw Nederlandse zorgverlener meenemen naar het buitenland. De zorgverlener wordt volgens de overeengekomen Nederlandse tarieven uitbetaald.
Mag ik een buitenlandse zorgverlener inhuren?
U kunt ook een buitenlandse zorgverlener inhuren. U kunt deze kosten bij ons declareren. Er zijn regels voor het inhuren van een buitenlandse zorgverlener. Stuurt u ons deze documenten voor elke zorgverlener die u inhuurt:
 1. Kopie geldig identiteitsbewijs van de zorgverlener
 2. Ondertekende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
 3. Kopie van facturen
Zet uw automatische betalingen aan uw Nederlandse zorgverlener(s) met een vast maandbedrag stop
Als uw zorgverlener geen zorg aan u levert, moet u de automatische betaling stopzetten. U mag een zorgverlener alleen betalen uit het pgb, als uw zorgverlener zorg aan u levert.
Uw budget kan aangepast worden
Gaat u langer dan 6 weken naar het buitenland? En huurt u daar een lokale zorgverlener in? Dan past het Zorgkantoor mogelijk uw budget aan. Dat is afhankelijk van het land waar u naar toe gaat. Dit wordt een aanvaardbaarheidspercentage genoemd. U krijgt voor de periode in het buitenland het volgende percentage van uw budget:
 • België 100%
 • Caribisch Nederland 60%
 • Duitsland 100%
 • Frankrijk 100%
 • Marokko 30%
 • Portugal 69%
 • Spanje 85%
 • Suriname 48%
 • Turkije 41%

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *