De Zaupair – de Zorg Au Pair

Niet zonder trots
juni 29, 2013
Nederlandse zorg vergeleken met zorg in het buitenland
september 18, 2013

NationaleHulpgids - Zaupair referentiesSteeds meer mensen maken gebruik van Au Care en zijn daar erg tevreden over. Op diverse plaatsen (bijvoorbeeld Nationale hulpgids) vertellen klanten over hun positieve ervaring met Au Care. Ook de thuisverzorgenden zijn enthousiast. Ons initiatief kreeg onlangs steun uit deskundige hoek. De aanpak van Au Care wordt genoemd als alternatief voor zorg in het verpleeghuis of verzorgingshuis.

Er wordt gesproken over inwonende zorg Au Pairs: de Zaupair. Als groot voordeel wordt genoemd dat zorgbehoeftige mensen in hun eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven terwijl de benodigde zorg exclusief is geregeld. We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen.

De Zaupair markt

De onderzoekers hebben berekend dat er in 2025 ongeveer 130.000 mensen met een bepaalde zorgbehoefte zijn. Wanneer een kwart daarvan gebruik maakt van een zorg au pair (zaupair) dit een besparing oplevert van € 825 miljoen per jaar!  We beloven niets te veel. Aandacht en aanwezigheid. Au Care levert prima zorg bij mensen in hun eigen huis en tegen veel lagere kosten dan traditionele zorg.
{intro}

Zaupair onderzoek

Het Zaupair onderzoek (mei 2013) heet ´Vele tinten, maar geen grijs´ en is uitgevoerd door Kiwa. Kiwa Carity bestaat uit een veertigtal experts, adviseurs en onderzoekers en is voortgekomen uit Kiwa Prismant en fluent Zorgadvies. Download het rapport of lees pagina 32: De Zaupair: kosten in kaart gebracht

“Een van de alternatieven voor zorg in het verpleeghuis of het verzorgingshuis is de zorg au pair ofwel Zaupair. De Zaupair is een verplegende of verzorgende die (mogelijk vanuit het buitenland) de zorg voor hulpbehoevende ouderen in diens eigen woonsituatie verleent. De Zaupair heeft ‘kost- en inwoning’ en ontvangt daarnaast een salaris.

Momenteel zijn er enkele aanbieders van deze zorgvorm. De kosten die deze bureaus rekenen bedragen circa € 3.000,- per maand. De Zaupair houdt een netto salaris over van € 1.100,- per maand, het verschil zijn de premies en sociale lasten en de bemiddelingskosten. Cliënten betalen ook voor kost en inwoning. (bron: Volkskrant, 14 mei 2013).

Het voordeel van deze zorg is dat de ouderen in hun eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven, terwijl de benodigde zorg exclusief is geregeld. Een nadeel is dat deze de privacy vermindert doordat de au pair in huis woont. Eventueel kan deze zorgvorm worden aangevuld met thuiszorg, indien de zorgvraag te zwaar is (en om de au pair te ontlasten).

De Zaupair kost op jaarbasis dus circa € 36.000,-. Dat is aanzienlijk minder dan de kosten in een verpleeg- of verzorgingshuis voor de cliënten die gebruik maken vaan ZZP 3 – 5, die inclusief huisvestingskosten gemiddeld € 62.500,- bedragen. Uiteraard zijn de situaties niet geheel met elkaar te vergelijken: De huisvestingskosten zijn onderdeel van de kosten in een instelling, terwijl deze kosten in de thuissituatie voor rekening van de oudere komen.

In 2025 zijn er naar verwachting 130.000 cliënten die, in 2013-termen, een beroep zullen doen op ZZP 3 – 5. Stel dat 25% van deze cliënten in 2025 zorg via een Zaupai regelt dan levert dit een besparing op van € 863mln. Indien naast de Zaupairzorg nog thuiszorg nodig is, komt de besparing uit op bijna € 400 mln”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *