Via ‘Formulier extra kosten als gevolg van Corona’ extra budget aanvragen

De kracht van onze dienstverlening blijft de persoonlijke zorg, dat deze zorg in een ‘geïsoleerde thuisomgeving’ met minimale personeelswisselingen kan worden geleverd bewijst nu eens temeer het voordeel hiervan…!
maart 26, 2020
Rare tijden…
april 29, 2020

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele wijzigingen in het pgb-proces. Zo is het tot 1 juni a.s. mogelijk om extra uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft, als de verstrekker akkoord gaat. Dit geldt voor Wlz, Wmo en Jeugdwet. Wel staat hieronder aangegeven wat de budgethouder in de Zvw kan verwachten wanneer een dergelijke vraag speelt.

Het belangrijkste uitgangspunt bij de maatregelen: de zorg moet doorgaan. Ook vragen we van budgethouders om met veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning, altijd te overleggen met de budgetverstrekker. De verstrekkers (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) denken met de budgethouder mee en ondersteunen hem of haar met het organiseren van (tijdelijke) passende zorg en ondersteuning. Verstrekkers communiceren via hun kanalen op welke wijze u het eenvoudigst met hen in contact komt.

Extra uren inkopen Wet langdurige zorg (Wlz)

Wilt u in verband met corona extra uren zorg inkopen bij dezelfde zorgaanbieder?  U kunt met het formulier ‘Extra kosten als gevolg van Corona’ extra budget aanvragen voor deze kosten. Het formulier dient u in bij het zorgkantoor. Dit geldt voor zowel professionele als niet-professionele zorg. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Vanaf dat moment kunt u deze zorg inzetten.

 

 

Contact met budgetverstrekker

De zorgkantoren, gemeenten en SVB werken hard aan de invoering van deze maatregel, en om vragen van budgethouders en zorgverleners goed te kunnen beantwoorden. U kunt daarom vanaf dinsdag 7 april bij hen terecht met vragen over deze maatregel.

Lees meer over de maatregelen in onderstaande berichten.

Bron: www.svb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *