Sterke groei inwonende zorgverlening

Klas maart 2015
maart 27, 2015
Mantelzorgers overbelast
november 8, 2015

Omdat Au Care zich middenin de ontwikkeling in de langdurige zorg bevindt, zijn we uitgenodigd een bijdrage te leveren aan een expertmeeting op 10 september jl. over ontwikkelingen in en implicaties van arbeidsmigratie in Europa op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  Dit in het kader van voorzitterschap van de Europese Unie van Nederland in 2016.

Samen met experts uit de wetenschap, kennisinstellingen, de overheid, uitvoeringsorganen, de vakbeweging, zorgverleners is er tijdens deze bijeenkomst ingezoomd op de ontwikkelingen in de 24-uurs gezondheidszorg. Steeds meer mensen uit Zuid en Oost-Europa werken in Nederland in de zorg, en met name in deze 24-uurszorg. Wat zijn de sociale, economische en juridische implicaties van deze arbeidsmigratie? In hoeverre spelen de “schijnconstructies” die we kennen uit bijvoorbeeld de glas- en tuinbouw een rol in de zorg? Hoe kunnen we faire arbeidsomstandigheden waarborgen?

Georganiseerd door WEMOS (www.wemos.nl) en The Broker (http://www.thebrokeronline.eu/) heeft deze expert meeting geleid tot meer inzichten met betrekking tot de arbeidsmobiliteit binnen de zorg in de Europese Unie.

Het is belangrijk om voor deze nieuwe vorm van inwonende zorg goede afspraken te maken met alle stakeholders… Daar werkt Au Care als een van de grotere partijen in deze vorm van zorg graag aan mee!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *