Positieve ontwikkelingen PGB

Toch liever een Au Care….
december 3, 2015
Geschillencommissie
oktober 7, 2016

Van Rijn: ‘Hoofdrol voor budgethouders bij nieuw pgb-systeem’

Staatssecretaris Martin van Rijn (langdurige zorg) wil, met steun van de Tweede Kamer, een gloednieuw online portaal op poten zetten voor de verwerking van persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Dat blijkt woensdagavond tijdens een politiek debat.

Van Rijn denkt dat er ‘het meeste muziek zit’ in een variant waarin budgethouders zélf de uitbetaling en het beheer van hun zorggeld gaan regelen. Dit is een overwinning voor de vereniging van pgb-houders, die met deze oplossing op de proppen is gekomen.

Alle parlementariërs smachten naar een ‘eenvoudig, goedwerkend portaal voor de budgethouder’. Die kan via deze weg dan zelf simpel persoonsgegevens invullen, declaraties voor genoten zorg indienen en communiceren met de verstrekker over zijn of haar pgb-budget.

Budgetten
De vraag is echter wie er verantwoordelijk moet worden voor de uitkering van de budgetten. Over één ding zijn de Kamer en Van Rijn het al eens: scenario’s waarin de Sociale Verzekeringsbank – nu de fabriek achter het pgb – een hoofdrol vervult, zijn geen optie meer.

Dan blijven feitelijk nog drie opties over: verregaande verantwoordelijkheden leggen bij de budgethouder, zoals pgb-vereniging Per Saldo wil, het systeem laten uitvoeren door de gemeenten of de zorgkantoren (die nauw gelieerd zijn aan de verzekeraars) de macht geven.

Budgethoudersvariant
Volgens de bewindsman op VWS zijn die laatste twee opties echt ‘niet realistisch’ op afzienbare termijn. Dus blijft de budgethoudersvariant staan. De pgb-houder krijgt dan de regie en de verantwoordelijkheid. Dat is ook beter voor de geldverstrekker (de SVB) en de zorgverlener.

Een deel van de oppositie – waaronder SP, GroenLinks en PVV – wil dat de Kamer liefst nu definitief besluit hoe het pgb er straks uit gaat zien. Zodat het kersverse systeem in 2018 operationeel is. Zover wil de staatssecretaris nog niet denken. “We moeten zorgvuldig te werk gaan.”

Kosten
Coalitiepartijen VVD, PvdA en ook D66 hameren op een degelijke bestudering van het overgebleven scenario en de kosten die daaraan vast zitten. Daar is Van Rijn het mee eens. Iedereen wil koste wat kost voorkomen dat een nieuw pgb-systeem compleet uit de klauwen loopt.
Met een persoonsgebonden budget kunnen zieken en gehandicapten de zorg vergoed krijgen die bij hun situatie past. Vorig jaar liep de verwerking door de Sociale Verzekeringsbank echter totaal in de soep, mede door grote automatiseringsproblemen.

Ruim 3500 mensen regelen in Amsterdam zelf hun zorg via een pgb-budget, laat de Sociale Verzekeringsbank weten.

BRON: Het Parool (wwww.parool.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *