Mogen we even voorstellen… Onze Raad van Commissarissen (RvC)

Wtza vergunning per 1 januari 2022 verplicht!
augustus 3, 2022
Zorg inkopen in Spanje (PGB zorg in het buitenland)
februari 9, 2023

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden, die de Wtzi vervangt. Deze wet kent nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders.
Voor instellingen met meer dan 10 zorgverleners kunnen er eisen aan intern toezicht worden gesteld. Het interne toezicht moet bestaan uit ten minste drie personen die twee keer voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd kunnen worden. Daarmee sluit de Wtza aan op de regels uit de Governance Code Zorg.

Graag stellen de leden van de RvC van Au Care zichzelf even voor:

1) Andrea Dielis – Van Houts

Brede ervaring heb ik in de zorg in verschillende functies en een verpleegwetenschappelijke achtergrond. In mijn huidige werk als casemanager dementie zie ik dagelijks hoe moeilijk het is om thuis te blijven wonen zonder dat de mantelzorgers overbelast raken.

De dienstverlening van Au Care is hier een vernieuwend antwoord op. Ze geven klanten de mogelijkheid om thuis te blijven wonen met een inwonende zorgverlener. Interessant vind ik het om naar nieuwe mogelijkheden binnen de zorg te kijken die goed aansluiten bij de veranderende behoefte van de klant en de zorgverlener. Graag draag ik als lid van de Raad van Toezicht bij aan nieuwe zorgmogelijkheden en de toezicht hierop.

2) Johan Habraken 

Als ondernemer in de foodsector heb ik jaren geleden mijn bedrijf verkocht. Met mijn supermarkt stond ik midden tussen de mensen. Weten wat er speelt in de maatschappij boeit mij als mensenmens. Nu heb ik voornamelijk een adviserende rol als consultant in de retail en houd me bezig met vastgoed en investeringen. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid van de dorpsraad, voorzitter voetbalclub en bestuurslid ondernemersvereniging Bakel.

Ik heb geen zorgachtergrond maar als ondernemer meekijken naar de mogelijkheden in de zorg zie ik als grote uitdaging. De naleving van wet- en regelgeving vind ik hierin zeker belangrijk.

3) Jeroen van Lierop (Voorzitter)

Van oorsprong ben ik verpleegkundige. Daarnaast ben ik  de afgelopen 12 jaar als gemeenteraadslid werkzaam geweest in politiek. Nu ben ik als zelfstandig ondernemer in met name verandertrajecten (samenwerking en cultuur) actief. Daarnaast ben ik tevens nog voorzitter van de RvT van een andere kleinere zorgorganisatie (rondom autisme).

Vanuit mijn bestuurlijke ervaring én zorgachtergrond zie ik mooie kansen om als toezichthouder bij te kunnen dragen aan het uitbouwen -en vormgeven- van de mogelijkheden binnen Au Care.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *