Innovatieve ontwikkelingen in de zorg

Wist u dat… Bijna de helft van de Nederlandse bevolking uit 50-plussers bestaat.
september 15, 2014
Misverstand WLZ
december 11, 2014
Foto OCD presentatie

Foto OCD presentatie

Onlangs heeft Au Care een bijdrage mogen leveren aan de presentatie over ‘Ondernemen in de Zorg’ georganiseerd door Ondernemerscafé Deurne.
Onderstaand een kort verslag over deze druk bezochte avond (Bron: Ondernemerscafé Deurne http://www.ondernemerscafedeurne.nl/nieuws).

AU Care

AU Care (zoals in Au pair) heeft een nieuw zorgconcept ontwikkelt waarbij mensen die 24 uurs hulp nodig hebben, dit in de thuissituatie, kunnen ontvangen. Bill Wind staat aan het hoofd van deze organisatie die Hongaarse (!) zorgverleners opleidt, die vervolgens in Nederland hun werk doen. De zorgverlener (in de volksmond al de zorghongaar) genoemd woont bij de geïndiceerde zorgbehoevende in. Op de vraag waarom juist Hongaren was het antwoord dat de traditie van zorgen nog steeds een vanzelfsprekendheid is,  zoals dat vroeger ook – ouders woonden vroeger vaak in bij hun kinderen – in ons land het geval was. De zorgverleners worden niet opgeleid om te zorgen, die kennis hebben zij vanuit traditie, ervaring en opleiding reeds, maar in een maand tijd wordt hen de basisbeginselen van de Nederlandse taal bijgebracht, zodat zij, eenmaal in Nederland op deze basis verder kunnen. Afgelopen jaar heeft AU Care bewust de media-aandacht niet opgezocht, maar zal zich komend jaar nadrukkelijker profileren, omdat inmiddels de vraag die van het aanbod overstijgt. Ondanks de medialuwte was dit jaar in februari bij de EO een uitzending gewijd aan AU care. Mede door de rigoureuze veranderingen in de zorg zal AU care zich, zo verwacht Wind, verder ontwikkelen. Het huidige aanbod bestaat uit twee varianten: variant 1, is 1 zorgverlener komt inwonen. Variant 2: 2 zorgverleners komen inwonen bij de zorgbehoevende. Deze twee wisselen elkaar om de twee weken af en zijn ook steeds dezelfde twee personen.

 

ORO

Jan Roelofs is lid van de Raad van Bestuur van ORO die zich bekommert om  de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in al zijn gradaties. Op 80 locaties wordt zorg geboden aan 1.800 cliënten door, in totaal, 1.250 mensen. Een flinke organisatie. Belangrijkste doelstelling is een zo goed mogelijk leven bieden aan de cliënten. ORO bevindt zich in een transformatieproces waarbij men zich ontwikkelt tot een ondernemende zorgorganisatie. Hoewel dit onvermijdelijk personele gevolgen heeft, er moeten mensen uit, zullen op de langere termijn de cliënten erop vooruitgaan, doordat het zorgaanbod beter op de cliënt afgestemd kan worden. Het Rijtven, onderdeel van ORO, heeft de afgelopen maanden een fikse metamorfose ondergaan en deze zondag (28 september) kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen op de belevingsmarkt die plaatsvindt op het terrein van het Rijtven.

 

 

Zorgdorp Deurne

allen ondernemend in de zorg. Kitty Beelen staat aan het hoofd van Zorgdorp Deurne dat resideert in Willibrordhaeghe. De hotelfaciliteiten van Willibrordhaeghe blijven in tact en symposia en vergaderingen kunnen gewoon doorgang vinden. Zorgdorp Deurne wordt, kort gezegd, een dorp in het klein waar mensen die zorgbehoevend in een huiselijke omgeving verzorgd worden. Er is de mogelijkheid dat een partner, die zelf niet hulpbehoevend is, samen met de hulpbehoevende een appartement betrekt. De zorgkosten worden betaald met geld uit het persoonsgebonden budget (pgb) en komen neer op zo’n 750,- euro per maand. Het concept van  een dorp krijgt o.a. gestalte door op de locatie, het voormalige missiehuis aan de Vlierdenseweg, ook winkeltjes te huisvesten. Willibrordhaeghe wordt gefaseerd klaar gemaakt voor dit doel. In het naastgelegen patershuis, met 22 kamers, is Beelen begonnen en toen dat vol was, de vraag naar deze voorziening is groot, kwam Willibrordhaeghe in beeld. In Tienray is ook nog een dependance  met 27 kamers. De hulp die geboden wordt is basiszorg. Door de veranderde wetgeving en aanscherping van criteria per 1 januari 2015 zullen mensen nog meer dan nu, vaak noodgedwongen, van dit soort voorzieningen gebruik moeten maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *