De (ouderen) zorg is veranderd, de impact is voelbaar

Zorghongaar geïntroduceerd door 3Onderzoekt ouderenzorg
januari 23, 2014
Ouderen in huis kan duurder worden
mei 13, 2014

Momenteel staat de zorgsector dagelijks in het nieuws. Veelal ingegeven door bezuinigen en beleidsveranderingen van de overheid. Helaas raken deze veranderingen direct de zorgbehoevenden, familieleden en medewerkers in de zorg. Een onomkeerbare trend die zich verder zal ontwikkelen richting een verdere verzelfstandiging van de zorgmarkt waarbij de overheid enkel een faciliterende en controlerende rol zal hebben. In dit kader heeft Kiwa Carity (een veertigtal experts, adviseurs en onderzoekers die vanuit eigen kennis en kunde als één team werken aan verbetering van de zorg) al enige tijd geleden een zeer interessant rapport uitgebracht over hoe de langdurige zorgmarkt er in 2025 uit zou kunnen zien.

Centrale Overheid/Ministerie van VWS: De invloed van de centrale overheid in 2025 zal beperkter zijn en zich richten op het sociale vangnet. Een grote regel- of controledrift zal in 2025 minder getolereerd worden. De rol van de centrale overheid zal zich vooral richten op het faciliteren van de middelen en controle van de kwaliteit van de beschikbaarheidsfuncties (de intramurale zorgcomponenten). Door de veranderingen in het mentality-milieu enerzijds en de kleinere  collectieve financiële bijdrage anderzijds, zal deze rol zich beperken. Ook de overheid zal meer beschouwd worden als een facilitator dan als een bepaler.
In de transitie op weg naar 2025 speelt de overheid wel een grote rol om deze transitie te begeleiden en hier een regierol in te spelen. Deze regierol zal meer een faciliterende dan een bepalende rol moeten zijn.
Bron: KIWA Carity

Dat bovenstaande ontwikkeling al in gang is gezet blijkt onder andere weer uit onderstaand krantenbericht uit de Telegraaf:

13-03-2014, Telegraaf: Het kabinet bezuinigt drie miljard euro op de langdurige zorg en belooft dan als pleister op de wonde een schamele 250 miljoen euro te steken in de wijkverpleegkundige. Alsof die alles in haar eentje kan. Schrikbarend dat de politiek het zo ver laat komen”, foetert Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo-FNV dat de hete lente coördineert. Van Brenk is diep geschokt nu door de enorme bezuinigingen en de daarbij behorende overheveling van taken naar de gemeenten per 1 januari 2015 honderdduizenden zorgafhankelijke burgers aan hun lot worden overgelaten. Hun hulp wordt geschrapt en het kabinet – en de gemeenten – gaat ervan uit dat de thuiszorg wel kan worden overgenomen door mantelzorgers, vrijwilligers in wijk en dorp of mensen die binnenkort voor hun bijstandsuitkering een tegenprestatie moeten leveren.
Diep bezorgd
Het begint nu in heel het land door te dringen wat deze kabinetsplannen betekenen. Steeds meer familieleden melden zich. Diep bezorgd hoe het nu verder moet met moeder die van het verzorgingstehuis maar weer naar huis moet, waar geen adequate zorg meer is. Maar die zorg blijft noodzakelijk, waar iemand ook woont, en dus ook het specialistische werk.

Kortom, de veranderingen binnen de zorgmarkt zijn in gang gezet. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Au-Care haar visie ontwikkeld en biedt met haar dienstverlening (inwonende zorgverleners) een adequate oplossing zodat hulpbehoevende (en naaste familie) niet aan hun lot over gelaten hoeven te worden. Hierdoor krijgen zorgbehoevenden (en familie) weer meer grip op hun eigen situatie en kunnen (langer) in hun eigen omgeving blijven wonen.

In dit kader wil ik overigens nogmaals graag verwijzen naar onze voorgaande blog Zorghongaar geïntroduceerd door 3Onderzoekt ouderenzorg waar de verschillende alternatieven voor ouderenzorg (zie filmpje) nog eens nader bekeken worden. Een reportage van de EO waaraan Au-Care haar medewerking heeft verleend.

Ph. W. Wind, 14 maart 2014

1 Reactie

  1. Jos schreef:

    Interessant verhaal. Ontwikkeling lijkt idd niet te stoppen. Ik ga je volgen. Grt Jos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *