De kracht van onze dienstverlening blijft de persoonlijke zorg, dat deze zorg in een ‘geïsoleerde thuisomgeving’ met minimale personeelswisselingen kan worden geleverd bewijst nu eens temeer het voordeel hiervan…!

ZZP-er in de zorg blijft…!
januari 30, 2020
Via ‘Formulier extra kosten als gevolg van Corona’ extra budget aanvragen
april 7, 2020

Beste Au Care relatie,

De verspreiding van het coronavirus heeft inmiddels wereldwijd grote gevolgen. Ongetwijfeld wordt u hier in uw situatie ook dagelijks mee geconfronteerd en vraagt de situatie de nodige aandacht.
In deze moeilijke tijden is het van belang dat we er zijn voor elkaar… We moeten er samen doorheen komen! Vandaar dat we er voor kiezen om u zo transparant mogelijk te informeren.
Het beleid is dat we continu in contact zijn met zowel onze cliënten als onze zorgverleners. Dit gebeurt veelal telefonisch of per WhatsApp.

Continuïteit van onze dienstverlening
Au Care voorziet in een specifieke zorgverlening met maatwerk oplossingen voor u. Oók voor Au Care is de impact van deze bedreigende tijd groot. We werken met kwetsbare cliënten die vertrouwen op de zorg en veelal met internationale zorgverleners waarvoor het reizen steeds moeilijker wordt. Veel landsgrenzen zijn of gaan dicht en het vliegverkeer wordt steeds beperkter. In sommige situaties resulteert dat in omstandigheden dat één zorgverlener dubbele diensten draait en de directe collega-zorgverlener (betaald) thuis is (Helaas is voor deze specifieke situatie nog geen overheidscompensatie).
Daarnaast is het voor onze zorgverleners ook zeer zwaar om in deze moeilijke tijden niet altijd bij hun naasten in het thuisland te kunnen zijn.

Gelukkig hebben we ons als organisatie, binnen de beperkte mogelijkheden en voor zover we de ontwikkelingen konden overzien, goed kunnen voorbereiden op deze situatie en loopt de zorgverlening goed door!

Wel moeten we de kanttekening maken dat de ontwikkelingen elkaar momenteel snel opvolgen en het soms bijzonder moeilijk is om hier op te kúnnen anticiperen. Zoals in onze eerdere emailcommunicatie aangegeven bieden we onze cliënten én zorgverleners daar waar mogelijk extra ondersteuning. Vaak kunnen we in combinatie met onze cliënten een maatwerk oplossing bieden. Hierbij valt dan te denken aan het extra onderdak bieden aan (collega-)zorgverleners en het inzetten van dubbele shiften of wisselen met collega’s die in Nederland verblijven. Daarnaast bieden we verschillende collega’s momenteel een tijdelijk verblijf aan.

Wij waarderen de ondersteuning, medewerking, reacties en begrip van onze cliënten en hun directe naasten enorm!

 We streven erna dat onze zorgverleners zo min mogelijk reisbewegingen hoeven te maken en zodoende de risico’s voor onze cliënten én zorgverleners te minimaliseren.

We zijn dan ook bijzonder trots op onze zorgverleners, én intern personeel, die alle zeilen bijzetten om in deze moeilijke tijden de zorg te kunnen blijven continueren!

Dit kunnen ze niet alleen, we zullen het samen met u en uw directe naasten optimaal moeten inplannen om de nodige zorg te kunnen blijven bieden.
In dit kader vragen we ook om coulance, het zijn uitzonderlijke tijden en een ieder doet zijn of haar best…!

 De kracht van onze dienstverlening blijft de persoonlijke zorg, dat deze zorg in een ‘geïsoleerde thuisomgeving’ met minimale personeelswisselingen kan worden geleverd bewijst nu eens temeer het voordeel hiervan…!

Uiteraard zullen we ook voor de belastbaarheid van onze zorgverleners moeten waken. Indien nodig overleggen we dit graag met u wat dat voor uw specifieke situatie betekent.

Aanvullende mogelijkheden
Daar waar de voortzetting van de zorg in de thuissituatie niet mogelijk is (door wat voor omstandigheid dan ook) bieden wij eventueel een nieuwe (tijdelijke) dienstverlening om aangepaste ondersteuning te bieden in een speciaal daarvoor gereserveerde hotelomgeving. Indien dit een oplossing kan bieden voor uw situatie dan overleggen we dit graag persoonlijk met u.

Graag wil ik iedereen, zeker ook alle interne medewerkers van Au Care, bedanken voor hun bijdrage en geweldige inzet en wens ik iedereen heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijden.
Samen komen we door deze periode heen…!!

Mocht u aanvullende of specifieke vragen hebben dan horen we dat graag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *