Geen categorie

oktober 16, 2019

Au Care Zorgcoöperatie…. Wie of wat zijn we?

Sinds 2011, als een van de eersten en inmiddels een van de grootsten, is Au Care actief in het ontwikkelen van een nog steeds vernieuwend concept; […]
juni 20, 2021

Senioren denken sinds uitbraak coronavirus negatiever over verhuizen naar verzorgingshuis

Ruim zestien procent van de Brabantse, Zeeuwse Limburgse senioren is sinds de uitbraak van het coronavirus negatiever gaan denken over een verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis […]
juni 25, 2021

Onderzoek VU: ‘Oudere met verpleging thuis leeft langer dan in verpleeghuis’

Bron: Trouw   Mevrouw van der Ark wordt thuis verzorgd door Michelle Leijendekker van Vierstroom Verpleeg Thuis.Beeld Inge van Mill 18.000 ouderen in Nederland krijgen verpleeghuiszorg […]
augustus 10, 2021

Au Care compenseert CO2 uitstoot – Trees for All

Als organisatie die zich vooral op de zorg voor ouderen richt zijn we uiteraard ook zeer begaan met onze jongere generaties. Vandaar dat we ook kritisch […]
januari 18, 2022

CO2 Compensatie 2022

Ook in 2022 gaan we door met onze CO2 ‘footprint’ te compenseren. Certificaat_Donatie_Trees_for_All-01-2022
augustus 3, 2022

Wtza vergunning per 1 januari 2022 verplicht!

Alle zorgaanbieders (die met meer dan 10 zorgverleners werken) dienen vanaf 01-01-2022 een Wtza vergunning te hebben. Controleer of uw zorgaanbieder hier ook aan voldoet! U […]
augustus 8, 2022

Mogen we even voorstellen… Onze Raad van Commissarissen (RvC)

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden, die de Wtzi vervangt. Deze wet kent nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. […]
februari 9, 2023

Zorg inkopen in Spanje (PGB zorg in het buitenland)

Wilt u op vakantie of voor langere tijd in het buitenland verblijven en koopt u zorg in via uw PGB…? Dat kan! Verblijft u in het […]
april 7, 2023

De Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)….. Zorg dat uw zorgleverancier ook hier aan voldoet…!

Een korte uitleg over de Wtza van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.