Bill Wind

augustus 8, 2022

Mogen we even voorstellen… Onze Raad van Commissarissen (RvC)

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden, die de Wtzi vervangt. Deze wet kent nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. […]
augustus 3, 2022

Wtza vergunning per 1 januari 2022 verplicht!

Alle zorgaanbieders (die met meer dan 10 zorgverleners werken) dienen vanaf 01-01-2022 een Wtza vergunning te hebben. Controleer of uw zorgaanbieder hier ook aan voldoet! U […]
januari 18, 2022

CO2 Compensatie 2022

Ook in 2022 gaan we door met onze CO2 ‘footprint’ te compenseren. Certificaat_Donatie_Trees_for_All-01-2022
augustus 10, 2021

Au Care compenseert CO2 uitstoot – Trees for All

Als organisatie die zich vooral op de zorg voor ouderen richt zijn we uiteraard ook zeer begaan met onze jongere generaties. Vandaar dat we ook kritisch […]
juni 25, 2021

Onderzoek VU: ‘Oudere met verpleging thuis leeft langer dan in verpleeghuis’

Bron: Trouw   Mevrouw van der Ark wordt thuis verzorgd door Michelle Leijendekker van Vierstroom Verpleeg Thuis.Beeld Inge van Mill 18.000 ouderen in Nederland krijgen verpleeghuiszorg […]
juni 20, 2021

Senioren denken sinds uitbraak coronavirus negatiever over verhuizen naar verzorgingshuis

Ruim zestien procent van de Brabantse, Zeeuwse Limburgse senioren is sinds de uitbraak van het coronavirus negatiever gaan denken over een verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis […]
april 29, 2020

Rare tijden…

  Deze foto van een Au Care zorgverlener met een cliënt wilde we toch graag delen… het illustreert de tijd waarin we op dit moment leven […]
april 7, 2020

Via ‘Formulier extra kosten als gevolg van Corona’ extra budget aanvragen

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen […]
maart 26, 2020

De kracht van onze dienstverlening blijft de persoonlijke zorg, dat deze zorg in een ‘geïsoleerde thuisomgeving’ met minimale personeelswisselingen kan worden geleverd bewijst nu eens temeer het voordeel hiervan…!

Beste Au Care relatie, De verspreiding van het coronavirus heeft inmiddels wereldwijd grote gevolgen. Ongetwijfeld wordt u hier in uw situatie ook dagelijks mee geconfronteerd en […]