Blog

juli 25, 2023

SVB, CIZ, WLZ, WMO, PGB, ZZP, EPD, BIG… De Mantelzorgmakelaar!

Wordt u ook zo gek van alle afkortingen en procedures in de zorg…. Wij ook…! Helaas ontkom je er niet aan om je in de wirwar […]
april 7, 2023

De Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)….. Zorg dat uw zorgleverancier ook hier aan voldoet…!

Een korte uitleg over de Wtza van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
februari 9, 2023

Zorg inkopen in Spanje (PGB zorg in het buitenland)

Wilt u op vakantie of voor langere tijd in het buitenland verblijven en koopt u zorg in via uw PGB…? Dat kan! Verblijft u in het […]
augustus 8, 2022

Mogen we even voorstellen… Onze Raad van Commissarissen (RvC)

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden, die de Wtzi vervangt. Deze wet kent nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. […]
augustus 3, 2022

Wtza vergunning per 1 januari 2022 verplicht!

Alle zorgaanbieders (die met meer dan 10 zorgverleners werken) dienen vanaf 01-01-2022 een Wtza vergunning te hebben. Controleer of uw zorgaanbieder hier ook aan voldoet! U […]
januari 18, 2022

CO2 Compensatie 2022

Ook in 2022 gaan we door met onze CO2 ‘footprint’ te compenseren. Certificaat_Donatie_Trees_for_All-01-2022
augustus 10, 2021

Au Care compenseert CO2 uitstoot – Trees for All

Als organisatie die zich vooral op de zorg voor ouderen richt zijn we uiteraard ook zeer begaan met onze jongere generaties. Vandaar dat we ook kritisch […]
juni 25, 2021

Onderzoek VU: ‘Oudere met verpleging thuis leeft langer dan in verpleeghuis’

Bron: Trouw   Mevrouw van der Ark wordt thuis verzorgd door Michelle Leijendekker van Vierstroom Verpleeg Thuis.Beeld Inge van Mill 18.000 ouderen in Nederland krijgen verpleeghuiszorg […]
juni 20, 2021

Senioren denken sinds uitbraak coronavirus negatiever over verhuizen naar verzorgingshuis

Ruim zestien procent van de Brabantse, Zeeuwse Limburgse senioren is sinds de uitbraak van het coronavirus negatiever gaan denken over een verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis […]
april 29, 2020

Rare tijden…

  Deze foto van een Au Care zorgverlener met een cliënt wilde we toch graag delen… het illustreert de tijd waarin we op dit moment leven […]
april 7, 2020

Via ‘Formulier extra kosten als gevolg van Corona’ extra budget aanvragen

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen […]
maart 26, 2020

De kracht van onze dienstverlening blijft de persoonlijke zorg, dat deze zorg in een ‘geïsoleerde thuisomgeving’ met minimale personeelswisselingen kan worden geleverd bewijst nu eens temeer het voordeel hiervan…!

Beste Au Care relatie, De verspreiding van het coronavirus heeft inmiddels wereldwijd grote gevolgen. Ongetwijfeld wordt u hier in uw situatie ook dagelijks mee geconfronteerd en […]
januari 30, 2020

ZZP-er in de zorg blijft…!

´Zzp’er in de zorg moet in loondienst´ geldt niet voor het pgb Minister De Jonge heeft in het tv-programma Meldpunt van 10 januari 2020 gezegd dat […]
januari 27, 2020

Vergrijzing en ouderenzorg… Een massale transitie van kolossale omvang wacht.

Onlangs is er een Deurne een zeer interessante avond georganiseerd door KBO Brabant. Dit was een samenvatting van wat er leefde aan behoeften onder de 65 […]
november 8, 2019

Meer krapte in de mantelzorg tenzij spectaculaire verbetering gezondheid ouderen…

Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren minder hard stijgen dan het aantal 75-plussers dat behoefte heeft aan deze vorm van zorg. Dit geldt vooral voor […]
oktober 16, 2019

Au Care Zorgoöperatie…. Wie of wat zijn we?

Sinds 2011, als een van de eersten en inmiddels een van de grootsten, is Au Care actief in het ontwikkelen van een nog steeds vernieuwend concept; […]

´Zzp’er in de zorg moet in loondienst´ geldt niet voor het pgb
Minister De Jonge heeft in het tv-programma Meldpunt van 10 januari 2020 gezegd dat zzp’ers in de zorg eigenlijk in loondienst moeten werken. Wij hebben direct gemeld bij het ministerie van VWS dat hij het budgethouders zo onmogelijk maakt zorg te regelen. Er komt een brief aan de Tweede Kamer waarin als het goed is al staat dat het niet geldt voor zorg geregeld met een pgb. Budgethouders kunnen zzp’ers blijven inhuren.

In het televisieprogramma zegt hij dat hij het slecht vindt dat steeds meer zorgverleners zzp’er (zelfstandige zonder personeel) worden. Hij meent dat zzp’ers in de zorg helemaal geen zzp’er zijn en daarom in loondienst moeten. Hij wil daarvoor de wet aanpassen. Dit heeft tot veel onrust geleid onder budgethouders en zorgverleners.
Actie Per Saldo
Per Saldo heeft direct om opheldering gevraagd bij het ministerie van VWS. En gezegd dat zorg regelen met een pgb op deze manier onmogelijk wordt gemaakt. Als oplossing heeft Per Saldo aangedragen het pgb van eventuele wijzigingen uit te sluiten. De brief aan de Kamer laat nog even op zich wachten. Maar Per Saldo meldt nu al wel dat je met een pgb gebruik kunt blijven maken van zzp’ers.

Toelichting van minister

De minister heeft inmiddels zijn standpunt toegelicht. ‘Om te beginnen: we hebben iedereen die in de zorg werkt keihard nodig. We zien de vraag naar zorg toenemen en de arbeidsmarkt steeds krapper worden. Samen moeten we ervoor zorgen dat we de zorg zo goed mogelijk blijven organiseren. Waar flexwerkers in sommige organisaties onmisbaar zijn, blijkt – ook uit onderzoek – dat zij soms gemakkelijker afstand doen van bepaalde teamtaken of avond-, nacht- en weekenddiensten. Dit kan voor een hogere werkdruk zorgen bij het vaste personeel. De ene zzp’er is de andere niet. Maar werkgevers zouden er zoveel mogelijk voor moeten zorgen dat zorgpersoneel graag bij hen in loondienst wil blijven en niet uit onvrede kiest voor het zzp-schap’, aldus minister De Jonge.

Verder zegt het ministerie van VWS over de uitspraak: ‘De minister heeft tijdens het gesprek in het tv-programma Meldpunt aangegeven dat er te veel mensen kiezen voor een bestaan als zzp’er, terwijl ze eigenlijk gewoon werken als werknemer. In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet dit soort schijnzelfstandigheid wil tegen gaan. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt op dit moment aan nieuwe wetgeving om hier wat aan te kunnen doen. Daar refereerde de minister in het interview aan.’

Vervolg

Voor het Algemeen Overleg (AO) arbeidsmarktbeleid in de zorg op 13 februari 2020 komt de eerder genoemde brief van de minister. Hierin staat zijn visie op flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorg. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Bron: Per Saldo 22 januari 2020